Diensten

Onze grondstof is houtige biomassa

Fripel wordt de nieuwe afnemer van al uw houtige biomassa! Wij gaan takhout en snoeiafval, zoals afkomstig is uit onderhoud van landschap en stedelijk groen, omzetten in duurzame energie. Ook zaagsel, houtkrullen, resthout (etc.) van de houtverwerkende industrie, kunnen wij verwerken. Wij richten ons op elke producent van houtige biomassa in de regio Noord-Nederland, waaronder overheden, organisaties, particulieren en bedrijven. Uw biomassa zetten wij om in energie die uzelf weer kunt gebruiken, of uw buurman, of het zwembad in de buurt.

Wordt partner!

Wij staan open voor elke vorm van samenwerking die u met ons voor ogen heeft. Maatwerk is wat ons betreft de basis voor een succesvolle samenwerking. Ons doel is continuïteit in de aanvoer van grondstoffen voor de pelleteerfabriek. Die leveren we terug als fripellets of als duurzame warmte. Wilt u alleen uw biomassa leveren? Prima. Wilt u alleen voordelige warmte? Ook goed. Vraag gerust wat wij voor u kunnen betekenen!

Onze producten zijn houtpellets

Fripel neemt niet alleen uw biomassa-reststromen af. We leveren deze terug in de regio als duurzame energie. Iedereen die op houtpellets wil stoken is welkom bij ons. Wij kunnen u volledig ontzorgen door u op duurzame wijze van comfortabele warmte te voorzien. Via warmtecontracting leveren we deze warmte, waarbij de transitie van (uw) biomassa naar houtpellets volledig door ons wordt gefaciliteerd. Helemaal interessant wordt het als u zowel leverancier als afnemer wilt zijn.

Houtkrullen-diensten