Over ons

Pelleteerfabriek Fripel – Over ons

Vanuit ons kantoor in Dronrijp werken wij met ons team aan de ontwikkeling van de Fripel pelleteerfabriek en de productie van houtpellets. Als enthousiaste initiatiefnemer van het project weet Niek Witteveen zich gesteund door een groot netwerk van contacten. Het is een lange weg maar hij is ervan overtuigd dat de fabriek gerealiseerd gaat worden. Op kantoor verzet Mathijs Visser veel werk. Hij checkt uitgangspunten, verzamelt informatie over grondstoffen en productiemiddelen en komt met slimme oplossingen. Samen met externe adviseurs zetten ze een betrouwbare basis neer voor het bouwen van de Fripel pelleteerfabriek.

Door samenwerking aan te gaan met andere organisaties versterken we de gehele keten.

Over ons landkaart

Samenwerkingsverbanden

Biomassa Fryslân

De laatste schakel van de circulaire energieketen ligt bij de eindverbruiker van energie. Biomassa Fryslân levert verschillende producten en diensten aan deze verbruikers en begeleidt ze naar een duurzame energievoorziening. Biomassa Fryslân kan vrijwel iedere warmteverbruiker geheel of gedeeltelijk ontzorgen en levert daarbij maatwerk. Denk hierbij aan het leveren van brandstof, het onderhouden en monitoren van een verbrandingsinstallatie, maar ook het leveren, plaatsen en installeren daarvan.

Provincie Fryslân

Als het gaat om de warmtebehoefte van energieverbruikers ziet de provincie een belangrijke rol weggelegd voor hoogenergetische biobrandstoffen. Zij heeft dan ook bijgedragen aan de uitvoering van de haalbaarheidsstudie naar een regionale en circulaire energieketen op basis van gebiedseigen houtige biomassa, met een bedrag van 96.000 euro. Hiermee profileert de provincie zich als aanjager van duurzame ontwikkeling in de regio.

Gemeente Heerenveen

De gemeente Heerenveen is nauw betrokken geweest tijdens de totstandkoming van de haalbaarheidsstudie. Hierbij is een optie verleend voor een kavel op industrieterrein Haskerveen, ten westen van Heerenveen. Vanwege de goede ligging en de aard van de activiteiten van Fripel is deze locatie geschikt voor een integrale verwerking van diverse reststromen tot brandstoffen, maar ook warmte en kracht. Haskerveen kan de spil worden van het regionale netwerk voor de verwerking van houtige biomassa tot diverse eindproducten.

Gemeente De Fryske Marren

De gemeente De Fryske Marren is leverancier van landschappelijke en stedelijke houtige reststromen. Ook wil ze graag een circulai