Projecten

Pelleteerfabriek

Fripel wil in 2022 starten met produceren in een nieuw te bouwen pelleteerfabriek. In de fabriek wordt biomassa volgens een gepatenteerde methode verfijnd, gezuiverd en daarna samengeperst tot krachtige houtpellets. Die vormen een geconcentreerde, schone brandstof. Op die manier wordt een hoog rendement bereikt, veel hoger dan wanneer het hout zonder bewerking wordt verbrand.

Bio-wkk

Naast de pelleteerfabriek wordt een bio-wkk geplaatst. De fractie die niet geschikt is voor de productie van pellets is nuttige brandstof voor de wkk. Een voorbeeld hiervan is grof groenafval. De bio-wkk levert zowel warmte als elektriciteit aan omliggende bedrijven. Een deel van de restwarmte wordt ingezet als hete lucht om de pellets te drogen. Op die manier wordt overal in het productieproces efficiƫnt omgegaan met de beschikbare energie.

Warmtecontracting

Bij warmtecontracting sluiten we een meerjarig contract af met de afnemer om warmte te leveren. Dit kan in de vorm van houtsnippers of fripellets. De stookketel wordt door ons geleverd en onderhouden. Als onderdeel van het contract kan de afnemer ook eigen biomassa aanleveren die Fripel omzet in bruikbare energie.

Capaciteit

De pelleteerfabriek bestaat uit 1 tot 4 productielijnen die elk 25.000 ton pellets op jaarbasis kunnen produceren. Fripellets zijn de groene brandstof voor bedrijfsmatige of residentiƫle toepassingen. Het productieproces bestaat uit drie onderdelen; input, throughput en output. De aangevoerde grondstoffen (input) zoals takhout, snoeihout, zaagsel of houtkrullen, worden geselecteerd naar de juiste plaats in het proces en verwerkt (throughput) tot houtpellets (output) of worden direct omgezet naar energie (output) in de bio-wkk.

Logistiek

De pellets worden in zak of bulk geleverd tot bij de afnemer. Fripel zal centraal in Friesland verrijzen, op businesspark Haskerveen, te Heerenveen. Zo zijn we goed bereikbaar via de rijkswegen, die zorgen voor een snelle verbinding van de pelleteerfabriek met heel Noord-Nederland en daarbuiten.